บทเรียนในภาษาของตัวเลข: สะท้อนจาก ‘หวยฮานอย’ และประสบการณ์ส่วนตัวของบรรณารักษ์

ด้วยการทำงานในฐานะบรรณารักษ์, ผมมีความเชื่อมั่นอย่างแน่นอนว่า ความรู้มีหลากหลายแบบ และไม่จำเป็นต้องมาจากหนังสือเท่านั้น. ด้วย ‘หวยฮานอย’, ผมได้เรียนรู้ว่า ยังมีภาษาอื่นที่สามารถสื่อความรู้ได้เช่นกัน นั่นคือ ภาษาของตัวเลข.

หวยฮานอย‘ เปิดโอกาสให้ผมสามารถศึกษา ทบทวน และสังเกตการณ์ถึงความหมายที่ซ่อนอยู่ในตัวเลขที่ปรากฏ. แต่ละตัวเลขไม่ใช่แค่สัญลักษณ์ที่แทนค่าคงที่ แต่สามารถเป็นเรื่องราว ประสบการณ์ หรือบทเรียนที่มีความหมายสำหรับผู้ที่สามารถแปลความหมายจากมัน.

ผมได้รับการสัมผัสที่เป็นครั้งแรกกับ ‘หวยฮานอย’ ผ่านทางเพื่อนที่สนใจในการแปลความหมายจากตัวเลข. ผมหันมาใช้สมองทางฝังคติ ซึ่งผมสามารถใช้เพื่อเข้าใจความหมายและความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในตัวเลข ‘หวยฮานอย’. ภาษาของตัวเลขได้เปิดโอกาสให้ผมสัมผัสถึงความรู้ใหม่ ๆ และแตกต่างจากความรู้ที่ผมเคยสัมผัสมา นั่นคือ ความรู้จากภาษาของตัวเลข.

ผมเริ่มต้นด้วยการค้นหาความหมายและแปลงความคิดที่มีอยู่ในตัวเลข ‘หวยฮานอย’ ซึ่งสามารถนำมาสู่ความรู้และความเข้าใจที่ลึกซึ้มมากขึ้น. ในบางครั้ง ผมพบว่าตัวเลขมักนำผมไปสู่การค้นพบที่ผมไม่ได้คาดคิด และสร้างสรรค์การคิดที่ใหม่และน่าตื่นเต้น.

การค้นหาความหมายใน ‘หวยฮานอย’ กลายเป็นการผจญภัยทางปัญญาที่รู้สึกตื่นเต้นและสนุกสนาน ผมสามารถสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้มเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลข และการที่ตัวเลขสามารถสื่อถึงความรู้และประสบการณ์ได้. ที่สำคัญ ‘หวยฮานอย’ ไม่ได้หมายความว่าการเดาเลข แต่เป็นการสืบค้นและค้นหาความหมายจากภาษาของตัวเลข. และผมได้เรียนรู้ว่า เมื่อเราทำความเข้าใจความหมายของภาษานั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาษาของตัวอักษร หรือภาษาของตัวเลข ก็สามารถสร้างความรู้ใหม่ ๆ ได้.

บทเรียนในภาษาของตัวเลข: สะท้อนจาก ‘หวยฮานอย’ และประสบการณ์ส่วนตัวของบรรณารักษ์
Scroll to top