บริการรับรองเอกสถานฑูต

สามีภรรยา ยกรถให้กัน ถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน ค่าธรรมเนียม105 บาท. #ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร … เปิดรับลงทะเบียน เพื่อรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประ … กรณีถูกควบคุมตัวที่เรือนจำ เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จะมารับหมายปล่อยที่ศาลแล้วจะปล่อยตัวที่เรือนจำ ประมาณ 13.00 น. #กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ… สำนักทะเบียนแห่งแรกถือปฏิบัติตามระบบเดิม คือ การบันทึกข้อความต่าง ๆ โดยการเขียนด้วยมือลงในคำร้อง (คร.1) และทะเบียนการหย่า (คร.6) จากนั้นถือปฏิบัติตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2541 ข้อ 21 ก.

ทะเบียนสมรสหมดอายุ

ทะเบียนสมรสหมดอายุ

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำป … วิธีนับระยะเวลาการครบกำหนดชำระหนี้ของผู้กู้ยืม กยศ. เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถและรถคันที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ มีประกันภัย พ.ร.บ. ข้อหลวม เอ็นข้อหย่อน โรคทางพันธุกรรมที่พ่อแม่ควรรู…

ทะเบียนสมรสหมดอายุ

๘ มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ … #การอบรมโครงการพัฒนาความรู้ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อส่งเส… © Copyright 2020 สำนักงานเทศบาลนครสมุทรปราการ All Rights Reserved.

ขอรับเล่มได้ในวันเดียวกันที่ฝ่ายจ่ายเล่ม กรมการกงสุล.

เปิดรับสมัคร บุคคลเข้ารับการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องก … 2.2 ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2541 ข้อ 21 ข. ประชาสัมพันธ์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เ …

บริการรับรองเอกสถานฑูต
Scroll to top