“9 ก้าวฟาร์ม” นำกุหลาบมาต่อยอดผลิตเป็นคราฟต์โซดา

และอาหารจานหลักจะให้บริการเวลา 10.30 – 21.00 น.

กุหลาบ koko

“9 ก้าวฟาร์ม” นำกุหลาบมาต่อยอดผลิตเป็นคราฟต์โซดา
Scroll to top